POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Slovensko podjetje z zdravo prehrano.

Ustvarjamo mladi „po duši in razmišljanju” z namenom, da svoje izkušnje in način življenja ponesemo v čim širši krog ljudi. Vodilo VitaHemp podjetja je preprosto: trudimo se živeti po načelih narave, jesti zdravo, pa kljub vsemu ostati v koraku s časom. Vse preveč nas obremenjujejo stres, izgorelost, depresija in še mnogo tegob današnjega časa, zato smo v naravi našli učinkovite, perspektivne rešitve. Najpomembneje nam je, da surovina dosega standarde, da je iz ekološke pridelave, da ima laboratorijske analize ter da je pravilno pakirana in skladiščena. Iz najboljših surovin potem pridobimo izdelke, ki nosijo v sebi sporočilo zdravja. Vsi naši izdelki so primerni tudi za vegane.

 

Podjetje z zdravim poslanstvom.

Naše poslanstvo je, da naše lastne izkušnje in naš zdrav način življenja ponesemo v čim širši krog ljudi.
Da ljudi izobrazimo in ozavestimo kako živeti po načelih narave in se zdravo prehranjevati.

 

Podjetje, ki ceni »prave« vrednote.

Poštenost in zaupanje
Sta glavni lastnosti in vrednosti našega podjetja, saj barvata kulturo našega podjetja, obnašanje zaposlenih ter gradita zvestobo in zaupanje naših strank. Dajeta ton našim kratkoročnim in dolgoročnim ciljem. Sta gonilni sili, zaradi katerih se vsi v ekipi in stranke počutijo cenjeni in spoštovani.

Kreativnost in učinkovitost
Podjetja v današnjem času delujemo na izredno konkurenčnem trgu, zato je kreativnost nujna lastnost, ki jo vzpostavljamo in spodbujamo. Kreativnost je tista, ki preseže ustaljeni način razmišljanja in odpira vrata novim priložnostim. Uporabljamo jo ne samo za generiranje novih idej in inovacij, temveč predvsem pri reševanju ovir, ki jih prinaša podjetništvo in za uspešno medsebojno komuniciranje. Samo na tak način lahko učinkovito transformiramo naše sanje v realnost.

Hitrost in fleksibilnost
Dober odziv strank je čudovito darilo in hkrati odgovornost. Za njihove potrebe, namige in težave smo odprti in pripravljeni, da se hitro odzovemo. Fleksibilnost v podjetju nam tako daje moč, da se na zunanje spremembe trga odzovemo skorajda v hipu, in s tem spremembe kreiramo v nove priložnosti za nas in nove rešitve za stranke.

Delavnost in dinamičnost
Delavnost in dinamičnost za nas pomeni strukturo, ki uspešno vodi vse zaposlene skozi izzive, ki jih prinaša vsakdanje delo. Omogoča nam, da ves čas dosegamo in presegamo svoj potencial.

 

Podjetje z iskreno vizijo.

Naš dolgoročni cilj je, da postanemo vodilno slovensko podjetje z BIO konopljinimi izdelki ter vodilno slovensko podjetje za distribucijo konopljinih izdelkov kot surovine. Na dolgi rok smo fokusirani tudi v (so)ustvarjanje (co-branding) novih izdelkov z drugimi uspešnimi podjetji, katera se ukvarjajo z razvojem kvalitetnih in zdravju prijaznih izdelkov.

Naša naloga je ozavestiti čim širši krog ljudi, kako zelo je pomembno zdravo živeti in kako izrednega pomena je uživanje kvalitetnih sestavin, jim približati industirjsko konopljo in njene proizvode.

 

VITAHEMP ZAVEZE

1. Osredotočenost na potrošnika
Potrošniku želimo približati zavedanje kako pomembno je kvalitetno, zdravo prehranjevanje. Želimo zagotoviti kakovost, dostopnost do izdelkov, jasne informacije in transparentnost informacij ter všečno embalažo, ki bo potrošniku polepšala nakupovalno izkušnjo. S potrošniki želimo soustvarjati recepte z našimi izdelki in ohranjati “zdrav duh v zdravem telesu“. Želimo si zadovoljnega potrošnika, ki se vrača in prispeva k rasti in prepoznavnosti podjetja.

2. Osredotočenost na kakovost
Zelo pomembno nam je, da razvijamo kakovostna in zdrava živila, katera so sestavljena iz različnih zdravih komponent, ki ugodno vplivajo na delovanje našega organizma. Izdelki so varni, skladni z zakonodajo, surovine preverjamo z analizami v akreditiranih laboratorijih. Izbiramo kakovostno certificirano embalažo, primerno za stik z živili.

3. Osredotočenost na zdravo in okusno
Potrošniku bi radi ponudili okusne, vizualno privlačne in zdrave izdelke, ki bi popestrili jedilnik slehernega jedca.

4. Osredotočenost na zaposlene
Zadovoljen delavec je najboljši delavec. Znotraj VitaHemp podjetja se vsi zavedamo, kako pomembno je sodelovanje, medsebojna pomoč in skupna vizija. Želimo ustvariti in ohraniti prijetno delovno okolje, prepoznati kvalitete zaposlenih ter jih vzpodbujati na karierni poti. Zaposleni smo “prvi“ ambasadorji in hkrati “prvi“ potrošniki, s pravimi vrednotami.

5. Osredotočenost na varstvo okolja
Zelo se zavedamo kako pomembno je zdravo okolje. Zdrava prehrana. Zdrav način življenja – gibanje. Zdrav odnos do narave. Imamo podpisano licenčno pogodbo za uporabo znaka ZELENA PIKA. Gre za mednarodno zaščiten in razširjen ekološki znak, ki je ožigosan na embalaži in označuje, da je za to embalažo plačana embalažnina družbi za ravnanje z odpadno embalažo, ki deluje v skladu z načeli, določenimi v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta 94/62/ES in njej ustrezni nacionalni zakonodaji.«
Zazavezujemo se, da bo celotna ekipa: 1.) redno nadzorovala vplive na okolje; 2.) redno preverjala vse novosti glede varstva okolja; 3.) redno izobraževala in usposabljala novo zaposlene; 4.) skrbela za povečevanje zavesti o varstvu okolja; 5.) zagotavljala skladnost z zakonskimi zahtevami; 6.) skrbela za odgovoren odnos do okolja; 7.) širila zavedanje o zdravem odnosu do okolja.

6. Pristop k trajnosti
Zavedamo se, da s trajnostnim odnosom do poslovnega, naravnega in družbenega okolja udejanjamo načela trajnostnega razvoja. Kot podjetje smo tako lahko bolj uspešni, ustvarjalni in konkurenčni. Z rastjo našega poslovanja (z širitvijo izdelčnih kategorij, storitev, povezanih z izdelki, poslovnih prostorov) si prizadevamo, da vse to ustvarjamo na dolgi rok, brez negativnih vplivov na naše okolje in družbo. Dolgoročno razmišljanje, dolgoročna usmeritev je ključnega pomena za našo poslovno strategijo, katere cilj je usvarjati, deliti in zadovoljiti.

V obdobju 2020/2021 si bomo prizadevali:

  • Sodelovati v trajnostnih projektih
  • Zmanjšati pridelavo mešanih odpadkov
  • Povečati število izdelkov, ki so popolnoma razgradljivi
  • Zaposlene spodbujati, da delujejo skladno s trajnostnimi rešitvami
  • Širjenje okoljske ozaveščenosti
  • Ob nakupu novih naprav, če je le možno izbiramo energetsko najbolj učinkovite
  • Povečati % brezpapirne komunikacije
  • Zaposlene spodbujati k ločevanju odpadkov
  • K motiviranju zaposlenih z jasnimi cilji

VitaHemp.

Zdravo prehranjevanje! Zdravo življenje. Vrhunsko počutje.